Интересен и оригинален автор Владимир Шунев гостува на галерия „Маестро” с двадесет и пет свои творби. В тази виртуална галерия художникът ни показва най-новото в своите творчески търсения. Като проекция на вътрешния, духовен свят на твореца, на самобитността му и характерните художнически способности, картините на Владимир Шунев носят много настроение и характерно излъчване. В тях откриваме близки и далечни светове, странни дървета, необичайни природни дадености и една естетика, която подкупва зрителя. Наивизмът, характерен за повече от картините му внушава много спокойствие и хармония. В творбите му човешките фигури отсъстват, но присъствието на човека се усеща. То е в изпълнените със светлина прозорци на къщите, в недопитата чаша кафе с лъжичка в нея, до ваза с три изящни цветя, в разрязаното парче диня и пълната чаша с вино.

По детски чисти, много ясни в пластично отношение работите на автора ни въвеждат в един свят, близък до детското въображение. Той е чист и красив, свързан неизменно с позитивни нагласи и преживявания.

Картините на Владимир Шунев са изпълнени с много топлина и светлина, които присъстват навсякъде, независимо дали са използвани топли или студени тонове. Те създават радостно усещане и душевен комфорт за този, който ги гледа. Уравновесени в композиционна посока творбите на художника зареждат с енергия, която може да ни даде само истинското изкуство, създадено от душа и сърце.

д-р Дочка Кисьова-Гогова
изкуствовед