Графиката е специфична област в сферата на изобразителните изкуства.

Нейните корени в Европа датират от 15 век, като най-голямо разнообразие и развитие тя достига през 17 в., особено в Холандия, Франция и Италия.

Забележителните ренесансови гравюри на Албрехт Дюрер, офортите на Рембрадт, изключителните графични цикли на Франсиско Гойя, модерните литографии на Хуан Миро и др. са сред най-добрите образци, повлияли съвременното изкуство. Графиката се отличава от другите сфери на изящните изкуства не само по специфичните технологически процеси, които са необходими за реализирането на крайния резултат. Обща характеристика на всички графични техники е използването на матрица (може да бъде метална плоча, литографски камък, дървена плоскост или др.) и нейната обработка чрез специфични процедури, както и крайното отпечатване на образа върху хартия посредством специална преса. Всяка графична техника е уникална по своята сложност, прецизност и последователност, като много често се използва смесване на различните видове за постигането на по-голямо разнообразие и дълбочина. Графиката предлага изключително богати възможности за реализиране на творческите идеи, но за това е необходимо професионално владеене на съответните графични техники и ясна концепция как да се постигне определен резултат. В наши дни технологическите възможности се увеличават, като към традиционните техники, които я представляват - офорт, акватинта, мецотинто, дърворез, литография, ситопечат и др., се добавят и дигиталните технологии, които внасят допълнително богатство на изразния арсенал.

Сложността и трудността на графиката е в съчетанието на редица изисквания към художника, а именно – предварителна ясна композиционна конструкция, точна рисунка, владеене на всички технологични процеси, невъзможността за корекции на готовата матрица. Крайният графичен отпечатък е негативен, огледален образ на този от матрицата, като всеки един има стойността на оргинал. Автентичният графичен лист носи подписа на автора и обозначения тираж, който определя ограничен брой отпечатъци, създадени от художника.

Една интересна сфера в областта на графиката е екслибриса – запазеният графичен знак, определящ принадлежността на дадена книга към колекционер или библиотека. Обикновено екслибрисът се изработва в по-голям тираж, тъй като той е обект на размяна между любители и колекционери. Ежегодно се провеждат международни екслибрис изложби и конкурси, които представят най-добрите образци в съвременното графично изкуство. Графиката не само се развива през вековете, запазвайки своите традиции, но и разширява притегателната си сила, като е отворена за експерименти и предизвикателства. В този смисъл тя е не само специфична област от изкуството, тя е и начин на мислене и начин на себеизразяване.

Работите в настоящата изложба са изработени върху цинкови плочи с техниката на дълбокия печат – офорт и акватинта, и са отпечатани на специална хигроскопична офортна хартия. Те са изработени и отпечатани лично от автора.